ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  

สำนักปลัด

รับ - ส่งหนังสือ 

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

ภาระหน้าที่ของสำนักปลัด

1. งานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

2. งานนโยบายและแผน เช่น งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ 

3. งานกฏหมายและคดี เช่น งานกฏหมายและนิตกรรม งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทรณ์ งานระเบียบการคลัง งานบัญญัติตำบล

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การอำนวยการงานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานตรวจสอบบัญชี

2. งานตรวจสอบทรัพย์สิน

3. งานตรวจสอบด้านการจัดการ

4. งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล

 

กองการศึกษา

     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียน งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. งานการศึกษาปฐมวัย

4. งานธุรการ

 

กองสาธารณสุข

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดการให้บริการด้านสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งานได้แก่

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. งานรักษาความสะอาด

3. งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข

4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

5. งานธุรการ

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,809,666

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0