ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  

งานบริหารงานช่าง

      มีหน้าที่ ปฏิบัติงานทางด้านบริหางานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกียวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงานออกแบบ งางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบคำนวณด้านวิศวรรมต่างๆ การควบคุมก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้างการประมาณราคาตรวจรับงานงวด เพื่อเบิกจ่ายเงินให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาลตำบลปักธงชัย และบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาช่างโยธาวิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานช่างสำรวจแบบคำนวณวิศวกรรมต่างๆ งานด้านสวนสาธารณะ งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 งานโยธา

      มีหน้าที่ ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่ งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธาการคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกียวข้อง

 

กระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

1.  งานไฟฟ้าสาธารณะ                      ระยะเวลาแล้วเสร็จ     15  วัน/ราย

2.  ขออนุญาตก่อสร้าง                       ระยะเวลาแล้วเสร็จ     20  วัน/ราย

3.  ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร          ระยะเวลาแล้วเสร็จ     20  วัน/ราย

4.  ขออนุญาตรื้อถอน                       ระยะเวลาแล้วเสร็จ     20  วัน/ราย 

    5.  ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร        ระยะเวลาแล้วเสร็จ     20  วัน/ราย

 

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.224.197.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,558,738

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.