ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส  
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4 - 65เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 - 65เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2 - 65เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 - 65เปิดอ่าน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
บริการประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น