ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟััลท์ติกคอนกรีต สายสีดา-บัวใหญ่ ถึงทางเข้าบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
      
 โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ASPHATIC  CONCRETE) สายสีดา – บัวใหญ่ ถึงทางเข้า   บ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา                             วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,594,500    บาท  (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ASPHATIC  CONCRETE)  ขนาด กว้าง 5 เมตร     ยาว 630 เมตร  หนา  0.05  เมตร     ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2560  เป็นเงิน 1,484,800 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พัน     แปดร้อยบาทถ้วน)  


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วันที่ประกาศ : 2560-11-14
 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,791,443

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.