ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2560

  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  ประฃาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง

  ประกาศการชำระภาษี ของ เทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปี พ.ศ.2560

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

  ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559 วันที่ 22

  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.224.197.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,558,699

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.