ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติของเทศบาลตำบลปักธงชัย

 

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่  19  มกราคม  .. 2539  และประกาศเปลี่ยนชื่อและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปักธงชัย  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  มาตรา  42   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิ  เรียกร้องหนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปักไปเป็นของเทศบาลตำบลปักธงชัย 

 

เอกสารประกอบ
 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,809,716

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.