ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  


นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
โทรศัพท์ : 0933299439


นางสาวอัจฉรา เทพกมล
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0841407958


นายสมบัติ ยันจะโปะ
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0897212346


นายฉลวย ยุพาจะโปะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0803675178


นายถนอม ยอดจะโปะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0862615048


นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 062-1957855


จ่าเอกไตรสรณ์ สนโสม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 062-1451511


นางสาวอัมพาพัชร์ ศาสตร์ใหม่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 099-4609954


นายสถาบัน ปลอดครบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-9668322


นายสุรศักดิ์ ทวันเวท
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 082-8751243


ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สันทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 089-5815414
HACKED By StarsXploit

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,956,654

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.