ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสถาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2563เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2561เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสถาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2561เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปักธงชัย กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำตำแหน่งพนักงานเทศบาล เข้าสู่การจำแนกประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เพิ่มเติมเปิดอ่าน
     คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
สาส์นจากปลัด

นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,266

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.