ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


จ่าเอกไตรสรณ์ สนโสม
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอกอนุพงศ์ วิจิตรกิ่ง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสวิการ์ ปานกลาง
นิติกร


นายอุกฤษฏ์ จิตต์หมื่นไวย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุภาวดี ศรีประดู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวลิวะกุล ทวีพุดซา
นักประชาสัมพันธ์


นายภูริชญ์ นามใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจตุภูมิ เสยกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมประสงค์ สินมะเริง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรรณา จำปาขรรธ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์


นางณัฏฐนันท์ บุญสำราญทิพย์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.224.197.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,558,702

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.