ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพด้านสังคม

เทศบาลตำบลปักธงชัย

 

1)      การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2   แห่ง

1)           โรงเรียนบ้านดู่   (สหราษฎร์วิทยา)   ตั้งอยู่ที่บ้านดู่นอก   หมู่ที่   6    ตำบลเมืองปัก   อำเภอปักธงชัย   จำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  219  คน  เป็นชาย 109  คนหญิง  114  คน   มีอาคารเรียน  2  อาคาร   จำนวนครูรวมทั้งสิ้น   10   คน

2)           โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา   ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่โรงนา  หมู่ที่  18  ตำบลเมืองปัก    อำเภอปักธงชัย จำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น   65  คน   เป็นชาย   32   คน  หญิง   33  คน   มีอาคารเรียน  1  อาคาร   จำนวนครูรวมทั้งสิ้น  7  คน 

       -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาสถึง  .3)  จำนวน  1  แห่ง

                                       -  โรงเรียนบ้านดู่   (สหราษฎร์วิทยา)    ตั้งอยู่บ้านดู่นอก    หมู่ที่   6    ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น 62  คน   เป็นชาย  29 คน  หญิง 33 คน   อาคารเรียน 1 อาคาร  จำนวนครู รวมทั้งสิ้น  6  คน

 

 2)   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

·        วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน  5      แห่ง  ได้แก่

1)       วัดนาแค      ตั้งอยู่บ้านนาแค      หมู่ที่   4    ตำบลเมืองปัก   อำเภอปักธงชัย

2)       วัดโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่บ้านโรงนา  หมู่ที่  5  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย

3)       วัดโพธิ์ศรี  ตั้งอยู่บ้านดู่นอก  หมู่ที่  6  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย 

4)       วัดป่าเวฬุวัน     ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่    หมู่ที่  7   ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย

5)       วัดบ้านขอนขว้าง  ตั้งอยู่ที่บ้านขอนขว้าง  หมู่ที่  9  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย

·        โบราณสถาน   จำนวน  2        แห่ง 

                                      1)     ปางค์กู่นาแค   ตั้งอยู่ที่บ้านนาแค  หมู่ที่   4    ตำบลเมืองปัก   อำเภอปักธงชัย

                                      2)     พิพิธภัณฑ์บ้านดู่  ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่  6  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย 

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,809,800

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.