ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
     
ระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาบ้านโรงนา 
     
จุดบริการประชาชน (ด่านชุมชน) ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 
     
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปักธงชัย 
            เทศบาลตำบลปักธงชัยได้ ตอบรับนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นที่เทศบาลตำบลปักธงชัย พร้อมจัดให้มีการอบรมอาสสมัครโดยได้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชนในเขต และขันอาสาเข้
อาชีพชุมชนชาวเทศบาลตำบลปักธงชัยสร้างชื่อ สร้างรายได้เป็นหนึ่งในจังหวัด หรือ otop เมืองโคราชสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
      กลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาลตำบลปักธงชัย สร้างชื่อ สร้างรายได้เป็นหนึ่งในจังหวัดหรือ OTOP เมืองโคราชสร้างเศรษฐกิจชุมชน       คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปักธงชัย ได้จัดงบส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้กับชุมชนได้รวมกลุ่มสร้างอ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
            ช่วงปี 2549  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ทรงจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง 141 ครอบครัวขึ้นที่เทศบาลตำบลปักธงชัย ขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2549
สาส์นจากนายกฯ

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
สาส์นจากปลัด

นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,255

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.