ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2563เปิดอ่าน
     สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลปักธงชัย 2561เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
สาส์นจากปลัด

นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,271

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.