ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

เทศบาลตำบลปักธงชัย

 

                      1)  การคมนาคม

                      การคมนาคมของเทศบาลตำบลปักธงชัย  มีถนน  รพช.  สายบ้านลำซอ  -  โคกสมอ  ระยะทางประมาณ  3,800  เมตร    นอกนั้นจะเป็น    

                                        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จำนวน  59  สาย  ระยะทาง  67,648   เมตร

                                        ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  จำนวน 24  สาย  ระยะทาง  25,074   เมตร

                                        ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  จำนวน  9   สาย  ระยะทาง  15,600   เมตร

                      2)  การไฟฟ้า

 

     จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด  9  หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกคัวเรือน  แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง  จึงมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง

 

 

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.144.29.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,488,436

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.