ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปักธงชัย (พ.ศ. 2566 - 2570)เปิดอ่าน
     แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท่างการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านที่ดีเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่่วมในการดำเนินงานเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงคการบริหารงานด้วยความสุจริตเปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562เปิดอ่าน
     แผนปปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับมาตรการความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)เปิดอ่าน
HACKED By StarsXploit

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,956,704

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.