ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ข้อมูลอื่นๆ 

ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ  

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

         1)  แหล่งน้ำ 

                           ลำน้ำ, ลำคลอง, ลำห้วย  จำนวน  5  สาย

1)              คลองนาแค  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ระยะทาง  2,450   เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน    75,000   ลูกบาศก์เมตร

2)              ห้วยลำซอ ( ช่วง 1 )   ตั้งอยู่หมู่ที่  6,7,16  ระยะทาง  3,200    เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน  100,000  ลูกบาศก์เมตร

3)              คลอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9   ระยะทาง  12,00  เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน  20,000  ลูกบาศก์เมตร

4)              คลอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ระยะทาง  3,000 เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน    90,000  ลูกบาศก์เมตร

5)              คลอง   ตั้งอยู่หมู่ที่    18    ระยะทาง  1,000   เมตร  มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน   20,000  ลูกบาศก์เมตร

 

2)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

·        ฝายกั้นน้ำ                จำนวน                    4              แห่ง  

·        บ่อโยก                    จำนวน                    30            แห่ง

·        สระน้ำ                    จำนวน                    26            แห่ง

 

3)  มวลชนจัดตั้ง

                                1)  ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น  จำนวน  120  คน

                                2)  ไทยอาสาป้องกันชาติ    1   รุ่น  จำนวน   120  คน

                                3)  กองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  11  กองทุน

                                4)  กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน  จำนวน  11 กองทุน

                                5)  กลุ่มออมทรัพย์ / สัจจะหมู่บ้าน  จำนวน  11  กองทุน

 

 

 

HACKED By StarsXploit

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,956,653

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.