ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย  

นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลปักธงชัย 

      ดิฉัน นางสมปอง หมุนดอน ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาทำหน้าที่ รับใช้ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลปักธงชัย ในวาระการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ดิฉันได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้นำ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในตำบลเป็นอย่างดี ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ดิฉันมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเท แรงกาย แรงใจ สติปัญญา พัฒนาเทศบาลตำบลปักธงชัย ของเราให้เจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้านต่อไป

      ปีงบประมาณ 2557 ดิฉันได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเบี้ยยังเชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ตลอดจนความเป็นอยู่ทุกๆ ด้านภายในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย เพื่อให้พี่น้องได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ ดิฉันพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของเราด้วยความเคารพและจริงใจอย่างยิ่ง

      ท้ายนี้ ดิฉันขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา พัฒนาเทศบาลตำบลปักธงชัยของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

 
ผู้ประกาศ : นางสมปอง หมุนดอน
ประกาศวันที่ : 2017-11-30
HACKED By StarsXploit

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,956,753

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.