ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ประกาศ,คำสั่ง 
ประกาศ,คำสั่ง
ประกาศ,คำสั่ง  
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลด
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรดาวน์โหลด
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60 ครั้งที่ 3ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2-60ดาวน์โหลด
     ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1-60ดาวน์โหลด
     เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตดาวน์โหลด
     มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลด
 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,772,022

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.